Αρχική σελίδα » Έρευνα

Έρευνα

Η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στα πεδία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) συνιστά βασική διάσταση του ρόλου και κεντρική προτεραιότητα της δραστηριότητας του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το ΕργΠΕ αποτελεί πρώτα και κύρια ερευνητική δομή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με βασικό στόχο την προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης ως συμβολή στη θεωρία και την πράξη της ΠΕ και ΕΑΑ, στη χώρα μας και διεθνώς.

Εκτός από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτότυπων ερευνών σε μια ευρεία γκάμα ερευνητικών αντικειμένων στα πεδία αυτά και την προσπάθεια διάχυσης και πρακτικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους, το ΕργΠΕ επιδιώκει τη δημιουργία μιας δυναμικής διεπιστημονικής κοινότητας νέων ερευνητών στον χώρο της ΠΕ/ΕΑΑ στη χώρα μας. Η εκπαίδευση στην εκπαιδευτική έρευνα, με έμφαση την προώθηση νέων και κατάλληλων μεθοδολογικών πλαισίων και τεχνικών, που να εμπλέκουν και ενδυναμώνουν νέους ερευνητές στην παραγωγή σημαντικής γνώσης για τους ίδιους και τις επαγγελματικές τους πρακτικές, αποτελεί σημαντικό στόχο του ΕργΠΕ. Ο στόχος αυτός υλοποιείται κυρίως μέσα από την υποστήριξη της Κατεύθυνσης Σπουδών "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία" του ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ. Αντίστοιχα, επιδιώκουμε τη δημιουργία κινήτρων και ευκαιριών για την όσο το δυνατόν πιο ευρεία συμμετοχή νέων ερευνητών σε ερευνητικά έργα που υλοποιεί το ΕργΠΕ.

Τέλος, καλωσορίζουμε και στηρίζουμε τη συμμετοχική αναζήτηση και διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων από στελέχη και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας στη χώρα μας και ενισχύουμε με όλους τους τρόπους την προσπάθειά τους να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και προωθήσουν τη δική τους έρευνα σε σχολεία, αλλά και σε όποια άλλα πλαίσια παρέχουν ευκαιρίες για μάθηση γύρω από το περιβάλλον και την αειφορία.