Αρχική σελίδα » Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε ταξινομημένους τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους ιστοτόπων που εμφανίζουν ειδικό ενδιαφέρον και προσφέρονται για ενημέρωση και αξιοποίηση από όσους μελετούν και ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ).

Στους ιστοτόπους αυτούς υπάρχει διαθέσιμο πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό για έννοιες και ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας και σε κάποιους από αυτούς προτάσεις και αναπτυγμένα παραδείγματα παιδαγωγικής αξιοποίησής τους.

Η συγκέντρωση και ταξινόμηση των συνδέσμων αυτών σε καμία περίπτωση δεν είναι εξαντλητική, αλλά μόνο ενδεικτική, και βεβαίως στόχος μας είναι να ανανεώνεται τακτικά και να συμπληρώνεται κατάλληλα ύστερα και από δικές σας συστάσεις.