Αρχική σελίδα » Το ΕργΠΕ

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΕργΠΕ) ανήκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2004 (ΦΕΚ 221/τ. Β’/18.02.2005). To ΕργΠΕ αποτελεί διοικητική και επιστημονική μετεξέλιξη του παλαιότερου Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής (ΚεΠΑ).

Από το 2014 διευθύντρια και επιστημονική υπεύθυνη του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος η Καθηγήτρια Μαρία Δασκολιά.