Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) αποτελεί κεντρικό άξονα των υπηρεσιών που προσφέρει το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το ΕργΠΕ σχεδιάζει και προσφέρει μαθήματα, ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, επιμορφωτικά εργαστήρια και σεμινάρια σε θέματα θεωρίας και πράξης της ΠΕ και της ΕΑΑ, για φοιτητές (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο), εκπαιδευτικούς και άλλες ομάδες του ευρύτερου πληθυσμού. Ο στόχος τίθεται αφενός στην καλή προετοιμασία των εκπαιδευτικών, μέσω αρχικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης, να αναλάβουν έναν ενεργό και πολυδύναμο ρόλο στην ΠΕ/ΕΑΑ, αφετέρου στην κατάρτιση και άλλων επαγγελματιών και ομάδων του γενικού πληθυσμού σε θέματα ΠΕ/ΕΑΑ.

Στην προσπάθεια αυτή το ΕργΠΕ συνεργάζεται με άλλους ακαδημαϊκούς δασκάλους και ερευνητές από τον χώρο της ΠΕ/ΕΑΑ, αλλά και με στελέχη και εκπαιδευτικούς από την τυπική εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τη δια βίου μάθηση για το περιβάλλον και την αειφορία στον ευρύτερο πληθυσμό.

Τέλος, το εκπαιδευτικό έργο του ΕργΠΕ βασίζεται σε και προωθεί καινοτόμες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές και αξιοποιεί δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες.