Αρχική σελίδα » Άνθρωποι

Ανθρώπινο δυναμικό

Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι πολυδύναμη και διεπιστημονική. Αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων και Πανεπιστημίων, μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς συνεργάτες και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η λειτουργία του Εργαστηρίου συμπληρώνεται και υποστηρίζεται από Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό.