Αρχική σελίδα » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

16.02.2022

Συμμετοχή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ σε Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο με τίτλο “Real World – Real Education”

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΕργΠΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, με επικεφαλής την κ. Μαρία Δασκολιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, θα λάβει μέρος στις εργασίες του Διεθνούς Διαδικτυακού Συνεδρίου με τίτλοREAL WORLDREAL EDUCATION, το οποίο διοργανώνεται από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022 (10:00 - 17:15).

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν καινοτόμες και ρεαλιστικές προτάσεις σχετικά με την εκπαίδευση σε ένα Σύγχρονο Σχολείο, με άξονα τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η ερευνητική ομάδα του ΕργΠΕ θα συμμετάσχει στη Θεματική Ενότητα «Εκπαιδευτική Καινοτομία» με δύο ανακοινώσεις, οι οποίες βασίζονται σε αποτελέσματα που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Cos4Cloud, στο οποίο το ΕργΠΕ είναι επίσημος εταίρος. Συγκεκριμένα:

  • «Επιστήμη των Πολιτών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μια ιστορία καινοτομίας για τον πραγματικό κόσμο» (Μ. Δασκολιά, Δ. Γκότζος)
  • «Εργαλεία για εκπαιδευτικούς: Σενάρια για σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την Αειφορία» (Μ. Δασκαλάκη, Μ. Παππά, Α. Τρίγκατζη)

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και το πρόγραμμα του Συνεδρίου:

https://conference.doukas.edu.gr