Αρχική σελίδα » Επικοινωνία και πρόσβαση » Επικοινωνία

Επικοινωνία

  • Για την επικοινωνία σας με το ΕργΠΕ,  χρησιμοποιείτε την ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

                   Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Φιλοσοφική Σχολή (γραφείο 522)

Πανεπιστημιούπολη 15784, Αθήνα

 

  • Για τηλεφωνική επικοινωνία, καλείτε στο: 210 727 7567

 

  • H αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) γίνεται στη διεύθυνση: info[at]eel.uoa[dot]gr